Μεγάλος Περίπατος: Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από την Πανεπιστημίου

Οι συνεχείς παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Μεγάλος Περίπατος

Εντυπωσιακές είναι οι πρώτες αεροφωτογραφίες από την Πανεπιστημίου, μετά τις 2 πρώτες εβδομάδες που έχει μπει σε εφαρμογή το έργο ”Μεγάλος Περίπατος”.

Μεγάλος Περίπατος

Οι συνεχείς παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Μεγάλος Περίπατος

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα Πανεπιστημίου, η οποία εντάσσεται στον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», δημιουργείται πεζόδρομος και λωρίδα αποκλειστικής χρήσης των μέσω μαζικής μεταφοράς, καθώς και ποδηλατόδρομος μήκους 900 μέτρων.

Μεγάλος Περίπατος


Παράλληλα, περιορίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Μεγάλος Περίπατος